Kesintisiz dağıtım için aralıksız enerji

Altyapı yönetiminin farklı bileşenlerini AYBS İnteraktif’te tek çatı altında buluşturuyoruz. Uygulamanın eşzamanlı veri akışı ve kullanıcı dostu arayüzüyle tüm süreçleri yüksek performansla yönetmeye olanak sağlıyoruz.

AYBS İnteraktif Bileşenleri

R

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Dağıtım lisans bölgesine ait bilgileri (şirket varlıkları veya dağıtım lisans bölgesinde bulunan binalar) belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.

R

Abone Yönetim Sistemi

Operasyon yönetimini kolaylaştırmak amacıyla bir işletmenin tüm bu değişkenleri daha yüksek verimlilik ve doğrulukla bağlamasına, takip etmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir uygulama türüdür.

R

Stok Yönetim Sistemi

Şirketin faaliyet konusu olan üretim, bakım ve onarım sürecini tamamlayabilmesi için gerekli olan mal, malzeme gibi varlıkların temin edilmesini veya hazır bulundurulmasını amaçlamaktadır. Stok yönetim modülü şirket içerisindeki stok ve depo hareketlerine ilişkin tanımlamaları ve süreçleri kapsamaktadır.

R

Dağıtım Şebekesi Yönetim Sistemi

Dağıtım şebekesine ilişkin planlamaların gerçekleştirildiği, şebekede yer alan varlıkların tanımlandığı ve varlık hareketlerinin izlendiği, şebeke tanımlarının yapıldığı, şebeke ölçümlerinin işlendiği, şebeke üzerindeki projelendirme ve işletim işlevlerinin yerine getirildiği bileşendir.

R

Bakım Yönetim Sistemi

Kurumun varlıkları üzerinde düzenli ve planlı bakımlar yapılabilmektedir. Planlanan bakımlar gerçekleştirilirken rutin işlemlerde kesintilere yol açabilmektedir. Varlıklar üzerinde yaşanan durumlar/arızalar, ölçümlerin izlendiği otomasyon uygulaması ile saptanabilmeli ya da işletme birimindeki personeller tarafından belirlenebilmelidir.

R

Enerji Alım Sistemi

Şirketlerin dağıtım ve satışını yaptıkları enerjinin üretici ve/veya toptan satış şirketlerinden satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin, ikili anlaşmaların işlendiği; alım hareketlerinin izlendiği ve enerji alım tahminlerinin yapıldığı uygulama bileşenidir.

R

Satın Alma Sistemi

Satın Alma modülü ile şirket bünyesindeki satın alma taleplerinden tekliflerin toplanıp değerlendirilmesine, satıcıyla sözleşmelerin yapılıp işlemler tamamlanana kadar izlenebilmesine, hakedişlerin yapılmasından faturaların avans alt süreçleri dahil ödemelerin gerçekleştirilmesine, teslim almadan depolanmasına, alınan varlıkların stok girişlerinin yapılmasından kullanılmasına ve ithalat işlemlerinden satıcı ilişkilerine kadar geçen tüm işlem süreçlerini kapsamaktadır.

R

Kalite Yönetimi Sistemi

Sistem kapsamındaki modül bileşenlerinde oluşan ve biriken verilerin Kurumsal Değerlendirme Sistemi’nde girdi oluşturarak, Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla ölçülerek kısa ve uzun vadede planlamaların yapılabilmesini amaçlamaktadır. Kalite kontrol modülü, verilerin ölçülme süreciyle ilgili olarak; verilerin sınıflandırılması, analiz edilmesi, dinamik olarak sorgulanması ve raporlanması süreçlerini kapsamaktadır.

R

Doküman Yönetim Sistemi

Doğalgaz abonelik sürecinde gerekli olan tüm evrakların sistemde saklandığı modüldür. Evrak ve abone ilişkisini sağlayarak aranan evrakların nokta atışı bulunabilmesine olanak sağlar.

R

İnsan Kaynakları Sistemi

Tüm personelin özlük dosyalarının tutulduğu, bordro işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

R

Finans Yönetim Sistemi

Muhasebe ve finans modülü ile şirket bünyesinde yürütülen mali içerikli işlerde doğruluğun, tutarlılığın ve verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

R

Mali İşlemler Sistemi

Şirketlerin yasal ve mali işlemlerinin yapılmasını sağlayan modül Muhasebe modülüdür. Bu modül ile hesap planı baz alınarak diğer modüllerden gelen hareketlerin otomatik dekontlaşması ve fişlerin oluşması sağlanır. Cari Hareket, Tüketici Hareket, Çek Hareket, Verilen Çek Hareket, Teminat, Sabit Kıymet, Fatura, Fatura İptal, Sertifikalı Firma Fatura, Sertifikalı Firma Fatura İptal, Sertifikalı Firma Tahsilat ve İnsan Kaynakları başlıklarıyla otomatik dekontlar ve fişler oluşur. Bunlar dışında kesilmesi gereken Genel Muhasebe fişleri bu modül aracılığı ile fişler ekranından kesilir.

R

Maliyet Ölçme ve İzleme Sistemi

Kısa veya uzun vadede gelir ve giderler ile ilgili tahminlerde bulunulmasını sağlayarak şirket bütçesinde doğru ve verimli planlamaların yapılabilmesini amaçlamaktadır.

R

Bütçe Sistemi

Gelir ve gider bütçelerinin oluşturulması, fiili gerçekleşme değerleriyle düzenli karşılaştırılması ve bütçe kalemleri arasında transferler yapılarak harcamaların yönetilmesi süreçlerini kapsayan bir sistemdir.

R

UFRS Bazlı Raporlama Sistemi

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği uyulması gereken Uluslararası Finansal Raporlama Standardını baz alarak mali tabloların oluşturulmasını sağlar. Mali işler, Satın alma, İnsan Kaynakları gibi farklı bileşenlerle entegre çalışır. Otomatik oluşan UFRS fişleri ile kullanıcının iş yoğunluğunu azalttığı gibi, mevzuat konusunda da yönlendiricidir.