Gerçek zamanlı bütünleşik sistemin getirisi çok

Genel işleyişi aksatmadan uyarlanan ve hızla entegre çalışmaya başlayan AYBS’nin izlenebilir ve gerçek zamanlı sistemi, altyapı yönetiminde birçok avantaj sağlıyor.

Verimliliği arttırır

Gereksiz veri yinelemelerini ve veri tutarsızlığı riskini azaltır.

Maliyetleri düşürür

Kurumun gelir-gider dengesini doğru saptar ve operasyon maliyetlerini düşürür.

İzlenebilirlik sağlar

Tüm iş birimlerinin aynı uygulamada bir araya gelmesiyle denetim ve izlenebilirlik maksimuma ulaşır.

Süreç yönetimini kolaylaştırır

Farklı iş birimlerini tamamladıkları görevlere göre bir sonraki aşamaya hızla yönlendirir.

Kayıp ve kaçakları en aza indirir

Teknik veya ticari kayıp-kaçaga yol açabilecek nedenleri raporlayarak önleyici işlemleri otomatik başlatır.

Planlama ve kontrol sağlar

Sistematik veri akışıyla gerçekçi tahminler yapmaya olanak verir. İleriye dönük sapmalar minimuma indirgenir.