Projenin firmaya  uyarlama yöntemi ve süresi

 

 Aşamalar

1. Analiz
2. Veri transfer yapısının kurulması ve veri transferi
3. Abone yönetim sisteminin yerleştirilmesi
4. Mali işlemler sisteminin yerleştirilmesi
5. İnsan kaynaklarının yerleştirilmesi
6. Coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu
7. Stok yönetiminin yerleştirilmesi
8. Satın alma sisteminin yerleştirilmesi
9. Enerji alım sisteminin yerleştirilmesi
10. Doküman yönetim sisteminin yerleştirilmesi
11. Dağıtım şebekesi yönetim sisteminin yerleştirilmesi
12. Bakım yönetim sisteminin yerleştirilmesi
13. Finans yönetim sisteminin yerleştirilmesi
14. Maliyet ölçme ve izleme sisteminin yerleştirilmesi
15. Kurumsal değerlendirme ve yönetim bilgi sisteminin (İş zekası) yerleştirilmesi
16. Bütçe sisteminin yerleştirilmesi
17. Kalite yönetim sisteminin yerleştirilmesi

 

Aşamalı takvim

 

I Analiz 6 hafta
II Veri transfer yapısının kurulması ve veri transferi 4 hafta
III Abone yönetim sisteminin yerleştirilmesi   1 hafta
IV 4, 5. Aşamalar Mali işlemler ve İnsan Kaynakları  1 hafta
V 6, 7, 8, 9, 10. Aşamaların yerleştirilmesi   1 hafta
VI 11, 12 Aşamaların yerleştirilmesi    1 hafta
VII 13, 14, 15 Aşamaların yerleştirilmesi 1 hafta
VIII Bütçe sisteminin yerleştirilmesi  1 hafta
IX Kalite yönetim sisteminin yerleştirilmesi  1 hafta

 

Özet takvim

Proje satın alma sözleşmesinin imzalanmasını izleyen 15 gün içinde başlatılır

6 hafta analiz

6 hafta eski sistem veri transferleri (AYBS den AYBS+ a geçiş yapacak gaz dağıtım firmaları için bu süre 1 haftadır)

2 ay sistemin Firmaya yerleştirilmesi

Toplam proje süresi 4 ay (AYBS den AYBS+ a geçiş yapacak gaz dağıtım firmaları için süre yaklaşık 3 aydır)

 

Proje yönetim organizasyonu

AYBS+ ve Firma ayrı ayrı proje sorumlusu atarlar

Firma sorumlusu, ilgili Firma birimlerinin AYBS+ ekibiyle koordinasyonunu sağlar. Firma içinden gereken bilginin tam ve zamanında iletilmesini sağlar. Sorumlu kişi işleyişin bütününe hakim olmalıdır. Yetki ve birikimi söz konusu bağlantıları kurmaya yeterli olmalıdır

Firma projeye söz konusu sorumludan başka (eş fonksiyonlu da olabilir) teknik bir personel atar. Teknik personel; yedekleme ve yedekten geri dönme prosedürlerine hakim, yedekleri dış medyaya aktarma bilgisine sahip olmalıdır. Teknik personel ayrıca firma ağ yapısına hakim olmalıdır. Sunucu yük dengelerini izleyebilmelidir (monitoring). Sistem hatalarını gözleme ve raporlamada bilgi sahibi olmalıdır.

AYBS+ Proje uyarlama ekibi; Proje sorumlusu, sistem analisti, veritabanı uzmanı ve yazılım koordinatöründen oluşur.

 

Projenin uyarlanması sırasında Firma’dan beklenenler

'Sistem gereksinimleri’ bölümünde belirtilen donanım ve altyapının satın alınması ve ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi

‘Proje yönetim organizasyonu’ kısmında tarif edilen proje sorumlusunun atanması

‘Proje yönetim organizasyonu’ kısmında tarif edilen teknik sorumlunun atanması

El bilgisayarları, el terminalleri gibi donanımların kullanılacak tüm versiyonlarının belirlenmesi/satın alınması, her versiyona ait bir örneğin incelenmek üzere en az 1 ay boyunca AYBS+ sorumlusu kontrolüne verilmesi

Proje ekibine Firma’da çalışma ortamının sağlanması. (Oda, masa, gerekli hallerde sunum ekipmanı)

AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.