Altyapı Yönetimi Bilgi Sistemi

Altyapı işletmelerine özel ve altyap işletmelerinin tüm ihtiyaçları için.

 

AYBSaltyapı işletmeleri için geliştirilmiş kurumsal kaynak planlama sistemidir. 

AYBS10 yılı aşkın süredir  20 dağıtım bölgesinde işletilen, yaşayan sistemlerden edinilen deneyimlerin yeniden analizi ile oluşturulmuştur. 

AYBStek bir şirkete özgü kurulabilir ya da topluluk şirketleri için konsolide çalışır, merkezdeki yazılımlara özet veriler sunar.

AYBSmuhasebe, insan kaynakları, doküman yönetim sistemi, stok yönetimi, satın alma, duran varlıklar, hukuk, bütçe ve kalite kontrol, iş zekası modülleriyle işletmenin standart ticari ve kurumsal süreçlerini kapsar.

AYBSabonelik işlemleri, müşteri hizmetleri, dağıtım şebekesi bakımı, yatırımlar, sayaç okuma, SCADA entegrasyonu, talep/tüketim tahminleri gibi özellikleriyle altyapı sektörüne özgü işlevleri kapsar. 

- dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan otomasyon ve kontrol sistemleriyle bütünleşik çalışır,

- saha işlemlerini yapan ekiplerden gerçek zamanlı veri elde edilmesini sağlayan mobil uygulamalar sunar,

- şebeke ve abone sayaçlarının uzaktan otomatik okunmasını sağlayan veri toplama sistemleri içerir,

- arayüzler birimlerin günlük ihtiyaçları titizlikle izlenerek hazırlanmıştır, en az ekran hareketiyle abone kaydına ulaştırır, muhasebe kontrolleri sağlar.

AYBS+ altyapı işletmeciliğinin gerektirdiği tüm ekipman ve unsurlara entegrasyonu içinde barındırır.

AYBS+ uyarlamasında altyapı  işlerinin yerleşik tüm kuralları sisteme gömülü olarak hazır şekilde gelir. Uyarlamada sadece işletmeye özel kurallar tanımlanır. Uyarlama çok kısa zaman alır. 

AYBSda proje maliyeti sözleşme anında belirlenen tutardır. Sistem ek danışmanlıklar ve servisler gerektirmez.

AYBS+ süregiden işleyişi aksatmadan uyarlanır. 

AYBS+ işleyişi yönlendirir, sistemi izlenir ve tutarlı kılar. Tüm süreci kurallara bağlar, birbirini izleyen görevleri ilgili birimlere otomatik atar. Bir sonraki aşamanın tetiklenmesine engel durumlarda özel uyarılarla, hatalı ilerlemeleri engeller.

 

 
AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.